Dobór Klimatyzatora

Jak dobrać klimatyzator?

Sprawna klimatyzacja jest w stanie zadbać o właściwy komfort cieplny osób w nim przebywających. Dobierając klimatyzator należy wziąć pod uwagę wiele czynników.

 

Liczba i wymiary klimatyzowanych pomieszczeń

W zależności od liczby pomieszczeń, które chcemy klimatyzować także wybieramy właściwe rozwiązanie. W przypadku jednego pomieszczenia będzie to zazwyczaj system typu split lub klimatyzator okienny, natomiast w przypadku chęci klimatyzowania kilku pomieszczeń, właściwym rozwiązaniem będzie skorzystanie z systemów multisplit, gdzie do jednej jednostki zewnętrznej podłączonych może być kilka jednostek wewnętrznych.

Wymiar pomieszczenia ma bezpośredni wpływ na moc i ew. ilość zastosowanych tam jednostek.

Przeznaczenie klimatyzowanych pomieszczeń

Biorąc pod uwagę przeznaczenie pomieszczenia, mogą w nim być zastosowane różne systemy klimatyzacyjne. Z reguły inne typy klimatyzatorów stosuje się w biurach, a inne w sklepach, sypialniach lub pokojach dziennych.

Urządzenia emitujące ciepło

Zazwyczaj w każdym klimatyzowanym pomieszczeniu znajdują się urządzenia zasilane energią elektryczną, które część tej energii oddają w postaci ciepła do otoczenia. Aby prawidłowo dobrać moc chłodniczą urządzeń klimatyzacyjnych, należy wziąć pod uwagę także ten czynnik.

Izolacja budynku

W zależności od jakości izolacji stosowanej w budynku, rodzaju istniejącej wentylacji, czy występowania tzw. mostków termicznych, zapotrzebowanie na moc chłodniczą będzie różne, gdyż różny będzie poziom przenikania ciepła z zewnątrz.

Nasłonecznienie

Wpływ na dobór mają także położenie budynku względem stron świata oraz przenikanie światła słonecznego przez okna budynku (należy zwrócić uwagę na powierzchnię przeszkleń).

Ilość osób przebywających w pomieszczeniu

Osoby przebywające w pomieszczeniu, gdzie montowany jest klimatyzator także emitują ciepło oraz są źródłem zanieczyszczenia powietrza, więc również są czynnikiem branym pod uwagę w trakcie obliczania zapotrzebowania na moc chłodniczą oraz w trakcie doboru właściwych filtrów powietrza.

Funkcje klimatyzatora

W zależności od tego, czy klimatyzator ma jedynie chłodzić, czy także wentylować lub dogrzewać pomieszczenie, musimy dobrać właściwy system wentylacji, posiadający określone funkcje. Ważną funkcją obok wspomnianych jest filtrowanie powietrza, dzięki której usuwane z niego są cząsteczki kurzu, pleśni, bakterii itp. – w zależności od rodzaju zastosowanego filtra.

Istotne jest, aby zarówno typ klimatyzatora oraz jego moc była dobrana właściwie, przy uwzględnieniu cech pomieszczenia i występujących warunków w jego wnętrzu. Zbyt duża wydajność lub niewłaściwie dobrany typ jednostki może powodować przeciągi, wahania temperatur lub niewłaściwy sposób rozprowadzania powietrza w pomieszczeniu.

W przypadku zbyt małej wydajności, urządzenie będzie nieefektywne, uniemożliwiając uzyskanie wymaganej temperatury, przyczyniając się jednocześnie do zawyżonego poboru mocy energii elektrycznej.

Projektant lub instalator obliczający zapotrzebowanie na moc chłodniczą, umożliwiającą właściwą klimatyzację pomieszczenia bierze pod uwagę kilka istotnych czynników, w większości wymienionych powyżej.

Do pomocy przy doborze, a następnie instalacji systemu klimatyzacyjnego, zalecamy skorzystanie z usług wykwalifikowanych specjalistów. Można w tym celu skontaktować się bezpośrednio z jednym z naszych przedstawicieli.